• kniha Inkluze v křemeni

  Jaroslav Hyršl, Gerhard Niedermayr
  900 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Jaroslav Hyršl, Gerhard Niedermayr
  Rozměry : 28,5 x 22 x 2 cm
  Hmotnost : 1230 g
  Popis : 240 stran, popis asi 130ti minerálů nalezených jako inkluze v křemeni, lokality z celého světa, text je anglicky a německy
 • POKLADY SVĚTA KAMENŮ. MINERÁLY ZÁPADNÍ MORAVY

  Autor: Lukáš Křesina Formát: 205 x 202 mm - brožovaný ...
  399 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Lukáš Křesina Formát: 205 x 202 mm - brožovaný Počet stran: 132 Počet vyobrazení: přes 200 Vydáno: Muzeum Vysočiny, 2016
  Rozměry : 20 x 20 x 1 cm
  Popis : Minerály západní Moravy ve sbírce Muzea Vysočiny. Publikace Poklady světa kamenů představuje nerostné bohatství uvedeného regionu, jak je dokumentováno sbírkou Muzea Vysočiny. Kniha je výsledkem autorovy několikaleté práce a je určena především přírodovědcům, učitelům, studentům a všem dalším obdivovatelům minerálů a hornin. Obsah: Úvod...7 Paleontologie...13 Geologická stavba...9 Třebíčský masiv...17 "Naleziště minerálů v horninách"(vyobrazení u dané kapitoly s lokalitou) Pegmatity....21 (Záhnědy,...
 • kniha Kameny z celého světa

  Rudolf Ďuďa, Luboš Rejl
  350 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Rudolf Ďuďa, Luboš Rejl
  Popis : kniha představuje atlas nejběžnějších minerálů, popis jejich vlastností, složení, geneze a výskytů, autor:Rudof Ďuďa, Luboš Rejl, rok vydání: 2001, kniha běžně opotřebena - místy mírně rozvolněná vazba
 • kniha Nerosty – horniny

  Leonie Jedickeová
  200 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Leonie Jedickeová
  Rozměry : 19 x 12 x 1,5 cm
  Hmotnost : 100 g
  Popis : knížka představuje "klíč" k určování základních minerálů a hornin, autor: Leonie Jedickeová, rok vydání: 1999, kniha nepoškozena
 • Přidat do košíku Detaily Autor : Milan Michalski
  Popis : jedná se o fotografickou knihu představující krásu a pestrost světa nerostů, autor: Milan Michalski, rok vydání: 2014, kniha běžně opotřebena, na přiložených fotografiích jsou odlesky od světla
 • kniha Svět drahých kamenů

  Rudolf Ďuda, Luboš Rejl
  250 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Rudolf Ďuda, Luboš Rejl
  Popis : Kniha popisuje běžné i netradiční drahé kameny - jejich genezi, výskyty ve světě, ezoterické vlastnosti, podobné minerály atd., autor: Rudolf Ďuda, Luboš Rejl, rok vydání: 1996, kniha nepoškozena
 • JEZERO MEZI SOPKAMI – KUČLÍN U BÍLINY

  Autor: Zdeněk Dvořák, Karel Mach, Pavel Dvořák Formát: 148...
  149 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Zdeněk Dvořák, Karel Mach, Pavel Dvořák Formát: 148 x 210 mm - měkký sešitý Počet stran: 120 Počet vyobrazení: 121 Vydáno: BPS Bílina, 2015
  Rozměry : 21 x 15 cm
  Popis : Bilance téměř 200 let vědeckého výzkumu a populárně vědecký popis evropsky významné paleontologické lokality Trupelník u Kučlína nedaleko Bíliny s rekonstrukcí eocenního života a krajiny v okolí Bíliny.     Obsah:   Úvod...4, Geologie lokality a okolí...9 Historie geologických a paleontologických výzkumů...27 Rostlinné fosílie...41 Živočišné fosílie...41 Kulčínský mikrosvět...90, Nejbližší Evropské eocení lokality...96 Život a krajina v eocénu v...
 • MINERÁLY BORŮ A CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ

  Autor: Josef Staněk Formát: 180 x 225 mm - vázaný Počet...
  399 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Josef Staněk Formát: 180 x 225 mm - vázaný Počet stran: 102 Vydáno: OÚ Bory, 2009
  Rozměry : 18 x 22 x 1 cm
  Popis : Geologicky náleží okolí Borů do pestré série strážeckého moldanubika, tvořeného horninami prvohorního stáří, především silně migmatitizovanými pararulami. Velkou část území zaujímá borský granulitový masiv, v němž se střídají granulitové horniny proměnlivého složení. V jeho severním sousedství vystupuje velké hadcové těleso, jež vzniklo přeměnou původních peridotitů, které je lemováno amfibolity a pyroxenity-tzv. diallagity. Jako nejmladší vystupují u Borů a Cyrilova pegmatity, vytvářející menší...
 • Minerály severočeské hnědouhelné pánve

  Autor: Zdeněk Dvořák a kol. Formát: 170 x 243 mm - vázaný ...
  579 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Zdeněk Dvořák a kol. Formát: 170 x 243 mm - vázaný Počet stran: 146 Vydáno: SD a Granit Praha, 2012
  Rozměry : 24 x 17 x 1 cm
  Popis : Kniha je souborným dílem o mineralogii mostecké pánve, jedné z nejrozsáhlejších hnědouhelných pánví Evropy. Navazuje na předchozí dílo autorů V. Boušky a Z. Dvořáka z roku 1997 o nerostech této oblasti a díky novým nálezům je podstatně rozšiřuje. Mineralogické výzkumy v mostecké pánvi mají už téměř dvě staletí trvající tradici, spojenou převážně s dobýváním hnědého uhlí. Právě odsud byly poprvé popsány minerály čermíkit, humboldtin a duxit. Publikace, koncipovaná z větší části jako fotografický...
 • OTISKY ČASU – BÁŇSKÁ ČINNOST VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

  Autor: Josef Velfl a kolektiv Formát: 215 x 304 mm -vázaný ...
  479 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Josef Velfl a kolektiv Formát: 215 x 304 mm -vázaný Počet stran: 136 Počet vyobrazení: přes 80 bar. a čb fotografií Vydáno: Středočeský kraj, 2007
  Rozměry : 30 x 21 x 1 cm
  Popis : Kniha pojednává o historii těžby a zpracování rudních, nerudních i užitkových surovin na území středních Čech a zároveň je pozvánkou do muzeí představujících montánní činnost ve svých expozicích, jakož i do celého Středočeského kraje. Na území Středočeského kraje se vyskytují četná ložiska užitkových surovin, rud, nerud i přírodních hořlavých usazených hornin od pradávna. Již od pravěku se člověk snažil využívat tyto zdroje k získávání surovin a k následné výrobě pracovních předmětů, v pozdější...
 • PRŮVODCE PO GEOLOGICKÝCH ZAJÍMAVOSTECH KRAJE VYSOČINA

    Autor: Václav Vávra Formát: 260 x 230 mm - vázaný ...
  399 
  Přidat do košíku Detaily Autor :   Autor: Václav Vávra Formát: 260 x 230 mm - vázaný Počet stran: 145 Vydáno: MV Jihlava, 2009
  Rozměry : 26 x 23 x 1 cm
  Popis : Společným cílem autorů knihy (Václav Vávra, Jindřich Štelcl, Karel Malý) bylo podat laické veřejnosti obsáhlý výčet a charakteristiku geologicky zajímavých lokalit na území kraje Vysočina. Kniha je tak určena všem, kteří se zajímají o geologické vědy nebo chtějí poznávat přírodní bohatství Vysočiny. V úvodu kniha seznamuje s geologickou stavbou kraje Vysočina a po té podrobně přibližuje jednotlivé geologické oblasti. Čtivě popsaný charakter lokalit a pojednání o jednotlivých zajímavostech daného...
 • MINERÁLY BÍLINSKA

  Autor: Jiří Svejkovský, Zdeněk Dvořák, Roman Gramblička,...
  199 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Jiří Svejkovský, Zdeněk Dvořák, Roman Gramblička, Karel Mach Formát: 148 x 210 mm - sešitý Počet stran: 130 Vydáno: BPS Bílina, 2012
  Rozměry : 21 x 15 cm
  Popis : Průvodce po minerálech, které se vyskytují v okolí města Bíliny a jejich nalezištích.   Obsah: Úvod...3 Geologické předpoklady nálezů minerálů na Bílinsku...4 Minerály Bílinska...12 Významné mineralogické lokality Bílinska...54 Závěr a literatura...122-124   Publikace je v plnobarevném tisku s množstvím fotografií v textu.
 • Přidat do košíku Detaily Autor : kol. autorů Formát: 205 x 295 mm - brožovaný Počet stran: 95 Vydáno: MP Prostějov, 2000
  Rozměry : 30 x 20 cm
  Popis : Třetí svazek „Přírodovědných studií MPP“ vyšel na konci roku 2000 a obsahuje deset odborných přírodovědných článků vztahujících se k Prostějovsku. Geologické příspěvky přinášejí poznatky o krasových  útvarech u Čelechovic a nálezech křídových žraloků a rejnoků na dole v Březině u Moravské Třebové. Zásadní význam a nejen úzce regionální má článek jednoho z nejvýznamnějších současných českých geologů prof. I.Chlupáče shrnující poznatky o devonských trilobitech Moravy. Řasám v rybnících se věnuje...
 • Grafické listy s montánní dokumentací v oblasti

  Autor: Václav Jirásek Formát: 300 x 215 mm - kroužková...
  249 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Václav Jirásek Formát: 300 x 215 mm - kroužková vazba Počet stran: 35 Počet vyobrazení: 35 grafik Vydavatel: Obec Rtyně v Podkrkonoší, 2017
  Rozměry : 215 x 300 cm
  Popis : Montánní badatel a spisovatel Václav Jirásek vydal tento sborník vybraných grafických listů, které je unikátní svou technickou, historickou a uměleckou hodnotou. Všechny listy jsou vytvořeny ručně a jedná se o pouhý zlomek autorových děl.   Vyšla k 25. výročí otevření hornické expozice Městského muzea ve Rtyni v Podkrkonoší jako grafická příloha sborníku „O dolování černého uhlí voblasti rtyňsko-bohdašínské na Jestřebích horách“ zroku 201
 • DRAHÉ KAMENY ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY

  Autor: Ivan Mrázek, Luboš Rejl Formát: 162 x 241 mm -...
  499 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Ivan Mrázek, Luboš Rejl Formát: 162 x 241 mm - vázaný Počet stran: 135 Počet vyobrazení: 64 Vydáno: Muzejní a vlastivědná společnost, Brně 1991
  Rozměry : 24 x 16 x 1 cm
  Popis : Českomoravská vrchovina. Kraj nezapomenutelných a neopakovatelných přírodních scenérií, malebných vesniček, starobylých hradů, historických měst, ale i moderní architektury, kraj, který místy nabyl zcela novou podobu vlivem zemědělské velkovýroby, stavbou mohutných průmyslových objektů a dopravních tepen. Je to kraj, který vedle své charakteristické živé přírody oplývá i různorodostí a bohatstvím přírody neživé. Tato kniha nabízí si projít nevyčerpatelnou klenotnici fascinujících barev a tvarů...
 • LUXUS ZE VZDÁLENÝCH ZEMÍ. JANTAR DOBY BRONZOVÉ ZE SBÍRKY NM

  Autor: Marika Tisucká Druh zboží: Katalog ke sbírce ...
  489 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Marika Tisucká Druh zboží: Katalog ke sbírce Formát: 210 x 296 mm - brožovaný Počet stran: 172 Počet vyobrazení: cca více jak 180 fotografií a 36 tabulí s perokresbami Vydáno: NM Prah,a 2013
  Rozměry : 30 x 21 x 1 cm
  Popis : Práce se zaměřuje na archeologické nálezy jantaru v podobě suroviny, polotovarů předmětů či hotových výrobků, jež jsou uloženy v archeologické sbírce Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Kromě katalogu nálezů z doby bronzové, jejich typologického třídění a obrazové dokumentace prakticky veškerých dochovaných artefaktů je pozornost věnována především vztahu jednotlivých nalezišť a nálezů k rekonstrukci pravděpodobného průběhu tzv. jantarové stezky. Součástí práce jsou rovněž nové...
 • CARBONIFEROUS AND PERMIAN FAUNAS

  Autor: Stanislav Štambeg, Jaroslav Zajíc Druh zboží: Katalog...
  649 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Stanislav Štambeg, Jaroslav Zajíc Druh zboží: Katalog ke sbírce Formát: 210 x 295 mm - brožovaný Počet stran: 224 Počet vyobrazení: 384 Vydáno: VČM Hradec Králové vydání, 2007
  Rozměry : 29 x 21 cm
  Popis : Anglicky psaná publikace na voskovém papíře Přehledem, popis a dokumentace 399 druhů tzn. doposud známé karbonské a permské fauny ČR z 205 lokalit a 104 vrtů Stanislav Štamberg – Jaroslav Zajíc: Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic Authors list the localities and taxons of the fauna with the present view of their stratigraphical range and present taxonomical concepts. The list of localities contains 205 places and 104 boreholes from...
 • GEOLOGIE PODBOŘANSKA

  Autor: Jiří Svejkovský Formát: 148 x 210 mm - sešitý ...
  189 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Jiří Svejkovský Formát: 148 x 210 mm - sešitý Počet stran: 87 Počet vyobrazení: 109 Vydáno: BPS Bílina, 2017 2. vydání
  Rozměry : 21 x 15 cm
  Popis : Poutavý popis geologie zajímavé oblasti kolem města Podbořany, důkladný popis řady nejzajímavějších lokalit - vynikající náměty na výlety. Vydáno v druhém obnoveném vydání r. 2017 Publikace je v plnobarevném tisku s množstvím fotografií v textu.
 • HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU VE VINAŘICÍCH

  Autor: PhDr. Zdeněk Kuchyňka a kol. Formát: 148 x 210...
  99 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: PhDr. Zdeněk Kuchyňka a kol. Formát: 148 x 210 mm - brožovaný Počet stran: 28 Vydáno: SVM Kladno, 2018
  Rozměry : 21 x 15 cm
  Popis : Průvodce historií dolování černého uhlí na Kladensku a především dějinami dolu Mayrau, který je dnes hornickým skanzenem provozovaným Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně. Text: PhDr. Zdeněk Kuchyňka a MgA. Tomáš Voldráb. Fotografie Jaroslav Kmodras, Zdeněk Kuchyňka, Ivo Marcalík, Josef Seifert, Tomáš Voldráb.   
 • PALEOART CHRUDIM 2016

  Autor: texty: D. Smutek a kol. Druh zboží: Obrazkový katalog...
  99 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: texty: D. Smutek a kol. Druh zboží: Obrazkový katalog k výstavě Formát: 210 x 210 mm - brožovaný Počet stran: 24 Počet vyobrazení: cca 40 Vydáno: RM Chrudim, 2016
  Rozměry : 21 x 21 cm
  Popis : V katalogu najdete obrazové umělecké paleontologické rekonstrukce volného sdružení výtvarníků PAS (Paleoart – Art and Science). Mezi členy PAS, jejichž díla jsou základní osou výstavy, patří Jaroslav Bažant, Pavel Dvorský, Petr Modlitba, Jiří Svoboda a Jiří Teichmann. Všichni z autorů byli v mládí silně inspirováni tvorbou nejlepšího malíře pravěku 20. století Zdeňka Buriana. Postupem času si ale  každý z autorů vytvořil svůj vlastní pohled na dávnou minulost a zobrazuje pravěk svým nezaměnitelným...
 • HAVÍŘ BOUDA VZPOMÍNKA NA RODNÉ MĚSTO

  Autor: Karel Poruba Druh zboží: Katalog ke sbírce Formát: 148...
  199 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Karel Poruba Druh zboží: Katalog ke sbírce Formát: 148 x 208 mm - sešitý Počet stran: 147 + 4 str. příloh Počet vyobrazení: 11 Vydáno: Příbram, 2007
  Rozměry : 21 x 150 x 1 cm
  Popis : Tématická příloha zpravodaje Příbramských betlémářů Zpravodaj vychází nepravidelně třikrát do roka, někdy s tématickou přílohou. OBSAH:  Smutné osudy prostých lidí z řad hornických rodin z Březových hor ve druhé pol. 19. století. V roce 1875 bylo na dole Vojtěch dosaženo 1000 m kolmé hloubky. Ve své době se jednalo o světový rekord. Roku 1892 se stala největší důlní katastrofa, požár  na dole Marie, který si vyžádal 319 životů horníků. Z tohoto období je tato zatím nepublikovaná...
 • kniha Kapesní atlas zkamenělin

  V. Habětín, E. Knobloch
  200 
  Přidat do košíku Detaily Autor : V. Habětín, E. Knobloch
  Popis : kniha představuje atlas základních zkamenělin z jednotlivých geologických období, vyskyty na území ČR, autor: V. Habětín, E. Knobloch, rok vydání: 1981, kniha běžně opotřebena
 • ZLATO NA PRÁCHEŇSKU

  Autor: Jiří Fröhlich Druh zboží: monografie Formát: 160...
  399 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Jiří Fröhlich Druh zboží: monografie Formát: 160 x 232 mm - vázaný Počet stran: 96 Počet vyobrazení: 137 fotografií, rekonstrukcí, předmětů, vyobrazení aj. Vydáno: PM v Písku, 2006
  Rozměry : 230 x 160 x 1 cm
  Popis : Zlato na Prácheňsku - kapitoly z historické těžby a zpracování zlata   Obsah: Úvod...7   Zlatonosná Otava...11 Kašperskohorský rudný revír...27 Písecké zlato...54 Vodňanské zlato...77 Zlato v krajině pod Boubínem...82 Kasejovicko - bělčická zlatorudná oblast...85 Seznam nalezišť zlata Prácheňského kraje...92   Hlavní použitá literatura...94-95
 • Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Stanislav Stamberk Formát: 210 x 295 mm - brožovaný Počet stran: 80 Vydáno: VČM Hradec Králové vydání, 2007
  Rozměry : 29 x 21 x 1 cm
  Popis : Carbonské a permské ryby boskovické brázdy Permo - Carboniferous Actinopterygians on the Boscovice Graben Unikátní anglicky psaná publikace s přehledem karbonské a permské rybí fauny Nové rody i druhy ryb z novodobého výzkumu Boskovické brázdy Obsah: Abstract...5 ....6 ....7 Geology....8 Moravský Krumlov....9 Neslovice....9 Neslovice....9 Zbraslavec....9 Kladoruby...12 Kochov...12 Drválovice...12 Bačov...12 Materials and metods...15 ...17 ...17 Systematic part...1
 • O ŽELEZÁRENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKU

  Autor: Jaromír Černý, Miloslav Lopaur Formát: 148 x 210...
  299 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Jaromír Černý, Miloslav Lopaur Formát: 148 x 210 mm - brožovaný Počet stran: 110+24 stran příloh Počet vyobrazení: 24 stran obr. příloh Vydáno: NOS Nové Město, 2013
  Rozměry : 21 x 15 x 1 cm
  Popis : Publikace vás seznámí s nalezišti a výrobou železa na Vysočině v oblasti Novoměstska Obsah hlavních kapitol: 1. Novoměstsko a středověké hutnictví...9 2. Železárny na Novoměstsku (4 podkapitoly)................11 3. Jak a z čeho se železo vyrábělo (12 podkapitol)........20 4. Tři příběhy železa (14 podkapitol).....................53 5. Hrstka střípků od železa (3 podkapitoly)........83 6. Závěr prameny a literatura...98 9.Obrázková příloha (24 STRAN)...111
 • ZLATO SYMBOL MOCI A BOHATSTVÍ

  Autor: Čižmářová J. a kol. Druh zboží: Obrázkový katalog...
  249 
  Přidat do košíku Detaily Autor : Autor: Čižmářová J. a kol. Druh zboží: Obrázkový katalog k výstavě Formát: 240 x 170 mm - brožovaný Počet stran: 69 + 25 stran obrázkových příloh Počet vyobrazení: cca 200 Vydáno: MZM Brno, 2012
  Rozměry : 17 x 54 cm
  Popis : „Zlato fascinovalo lidstvo již od pradávna. Představovalo symbol moci, bohatství a své majitele stavělo vysoko nad ostatní. Tento krásný a vzácný kov byl už od pravěku předurčen k použití ve špercích, později využíván v mincovnictví, a dnes je nedílnou součástí všech moderních technologií, které tak razantně vstupují do našeho života. Snad proto nemělo zlato v minulosti nikdy takovou hodnotu jako dnes. Jeho těžba neustále roste a po celém světě se zpracovávají stamilióny tun zlatonosných rud, v nichž...

Název

Přejít nahoru