Popis

5 cm velké zrno krásně fialově zabarveného granátu – almandinu,

zarostlého do ruly.

Vzorek pochází ze sběru v 50. letech ze sbírky F. Nováka