Popis

Malá vesnice Sidi Rahal se nachází asi 45 km východně od Marakéše, v předpolí Vysokého Atlasu. V okolí existuje řada výchozů a malých lomů, které odkrývají bazaltový masív triasového stáří, ve kterém lze často vidět sloupcovitou odlučnost čediče. Ta vzniká účinkem vnitřního napětí při tuhnutí resp. smršťování magmatu, kdy čedičové magma tuhne rychleji na povrchu a odlučné trhliny ohraničující sloupce probíhají kolmo k povrchu tuhnoucího tělesa. Z čediče jsou tu ručně dobývány ametystové geody, což bývá často fyzicky velmi náročné. Dutiny jsou zajímavé zejména tím, že v nich drobné krystaly ametystu občas vytvářejí vypouklé konvexní útvary, mnohdy připínající „výkvěty“ či tzv. „ametystové krápníky“. Někdy se zde objevují i perimorfózy ametystu po blíže neurčeném minerálu, barytu(?) nebo fluoritu(?). Perimorfózy (neboli obalové pseudomorfózy) vznikají tak, že mladší minerál (např. ametyst) pokryje souvisle krystal staršího minerálu (např. kalcitu, fluoritu či barytu). Dojde-li pak k vyloužení staršího minerálu, vznikají duté perimorfózy.

Na vzorku je vidět velká perimorfóza ametystu, kubický krystal (zvýrazněn černě) o velikosti cca 13 x 13 cm. Vzorek doplňuje řada ametystových „krápníčků“. Velmi zajímavý a estetický vzorek, získaný přímo na lokalitě, pocházející z roku 2010.