Popis

6 cm velká dutina ve fonolitickém tefritu vyplněná xx analcimu a kalcitu.