Popis

Dutina ve fonolitickém tefritu vyplněná lesklým analcimem s x kalcitu.