Popis

druza krystalů analcimu  s kalcitem, kalcit svítí v úv světle oranžově a druhá generace kalcitu žlutě, největší krystaly analcimu na druze dosahují velikosti až 4mm.

lokalita: těchlovice v českém středohoří.