Popis

Mimořádně vědecky i sběratelsky zajímavá mineralizace se nachází na severním, východním a jihovýchodním okraji Krymského poloostrova. Jde o rozsáhlá ložiska železných event. železo manganatých rud mořské sedimentace. Zdejší rudy se začaly těžit poprvé na konci 18.st., průmyslově ve větší míře o 100 let později. V době svého vrcholu dosahovala roční těžba až 2.2 mil. tun tabákových rud a 3.5 mil. tun hnědých limonitických rud. Celková plocha železorudných dolů přesahuje až 250 km2. Největší hustota ložisek je okolo samotného města Kerč a Kamyš – Burun (konec těžby r. 2002). Nejvíce sběratelsky vyhledávané minerály jsou na ložiscích fosfátů. Nacházejí se na puklinách sedimentů a často také uvnitř fosilních mušlí. Mezi ty vzácnější patří anapait, občas i společně s barytem. Anapait je výrazně ostře jablečně zelený a vytváří nejčastěji v dutinách mušlí kulovité, na povrchu fazetované agregáty až 2 cm velké, nebo na puklinách limonitu tabulkovité krystaly do 1,5 cm délky. Typová lokalita tohoto minerálu leží nedaleko od Kerče na poloostrově Taman, na Železném rohu. Z anapaitu vzniká přeměnou minerál mitridatit.

Anapait a baryt vyplňují schránky mušlí o velikosti cca 2 cm, tvoří zde centimetrové „fazetované“ kulovité agregáty ostře jablečně zelené barvy spolu s velmi malými, světlými, radiálně paprsčitými drúzičkami barytu. Tento pěkný vzorek pochází z let 1970 – 1980 a pochází ze sbírky významného českého sběratele Ing. Jiřího Šimka