Popis

tři hnědé (!!) krystaly anatasu do 7 mm na křemeni