Popis

velmi neobvyklá pseudomorfóza jemnozrnného anatasu po tabulkách titanitu