Popis

Mineralogicky nejzajímavější nálezy krystalů andalusitu pocházejí ze svorů s křemennými čočkami z Lisenzu, jihozápadně od Innsbrucku, na severním svahu Stubaiských Alp. Mají tvar „mírně hnutého“ čtyřbokého hranolu zakončeného jedinou plochou a jsou pokryty hojnými šupinkami světlé slídy. Vyskytují se tu v hojném množství a bývají nahromaděny v bohatých shlucích a drúzách. Největší zde nalezené krystaly byly až 18 cm dlouhé a 5 cm silné. Jsou většinou šedé a podléhají dosti rychle přeměně v celistvou slídu (pseudomorfózy slídy po andalusitu).

Oboustranně ukončený, nepřeměněný krystal na vzorku má šedozelenou barvu a rozměry 6 x 6 x 25 mm. Menší, ale velmi hezká ukázka z této známé světové lokality pochází z let 1920 – 1930 a má na sobě původní inventární číslo.