Popis

Velice pěkný sbírkový vzorek dokonalého a nepoškozeného krystalu andalusitu z pegmatitového ložiska Dolní Bory – Hatě