Popis

Větší vzorek jehlicovitých xx antimonitu v křemeni z Kremnických dolů.