Popis

velmi vzácný vzorek z Černojamského pásma, nález pravděpodobně koncem 19. století