Popis

Ve slovenském revíru Kremnica je antimonit uplatněn hlavně jako apomagmatická složka subvulkanické polymetalické Au – Ag mineralizace mladých pásemných pohoří. Často se zde vyskytuje spolu s křemenem a ještě v sedmdesátých letech minulého století tu byl těžen. Vzácně vytvářel tlustě sloupcovité krystaly, většinou se však vyskytoval kusový, nebo v podobě stébelnatých či jehličkovitých krystalických agregátů.

Krystaly na ukázce jsou ocelově šedé barvy a dosahují délky do 2 cm a tloušťky do 2 mm. Vzorek pochází ze sedmdesátých let minulého století.