Popis

druza krystalů apofylitu a stilbitu z indie, poona