Popis

Magnezitové ložisko Podrečany se nachází 10 km SZ od Lučence v jihozápadní části Slovenského Rudohoří. Ložisko bylo objeveno v roce 1952 při průzkumu starých důlních prací, které byly zaměřeny na výskyt železitých okrů. Magnezitové ložisko tvoří pět čoček. Celková délka magnezitového ložiska je 1300 m a šířka 300 m. Výplň čoček tvoří v převážné míře magnezit, který přechází až do dolomitu a místy do feromagnezitu (breunneritu). Vrchní části ložiska jsou zvětralé na limonit a železitý okr. Zóna zvětrávání sahá přibližně 60m od povrchu, okry vyplňují zkrasovatělé kaverny a kapsy. Ložisko se od roku 1960 těžilo velkým povrchovým lomem a po vytěžení lomových partií se přešlo na podzemní dobývání. Byla vyhloubena 120 m hluboká šachta Július, která měla tři obzory. Lokalita však získala největší slávu nálezy překrásných drúz krystalů aragonitu. Ty se objevily v již zmíněných kavernách železitých okrů a v dutinách zvětralého magnezitu. Krystaly dosahovaly v minulosti délky až 40 cm a plochy, na kterých se vyskytovaly, přesáhly 1m. Aragonity z této lokality jsou považovány za nejkrásnější na světě a jsou ozdobou mineralogických sbírek každého významnějšího muzea. V letech 1980 – 2000 se ještě sporadicky vyskytovaly menší drúzy aragonitu s velikostí krystalů do 5cm na nejsvrchnější etáži lomu. Lom je v současné době zatopený a získání jakýchkoliv vzorků je téměř nemožné.

Krystaly na ukázce pochází z roku 1980 a tvoří radiálně paprsčité drúzičky velké od 2 do 5 cm, nejdelší krystal má 8 cm.