Popis

Menší, ale velice pěkný a estetický vzorek aragonitu z roku 2019, tvoří světlé, růžově fialové lesklé krystaly, nejdelší o délce 3,5 cm.

Lokalita aragonitu se nachází v činném čedičovém lomu severně od obce. Hlavní výskyt fialově růžového aragonitu je vázán na žlutě zbarvené kalcitové žíly, které vyplňují pukliny v hornině, které se často rozevírají a mají mocnost až několika centimetrů. Aragonit vytváří nejčastěji stébelnaté agregáty částečně nebo zcela vyplňující dutiny. V některých dutinách se vyskytuje jako vějíře paprsčitě uspořádaných stébel nebo jehlicovitých krystalů a méně často tvoří i šestiboké hranoly, které se opírají o stěny dutin, takže nemají terminální zakončení. Aragonitové krystaly bývají v jádrech často přeměněny na bělavý až růžový kalcit a jsou běžné i případy úplných přeměn celých krystalů a drúz na kalcit (paramorfózy). V minulosti byly na lokalitě nalezeny krystaly a agregáty fialového aragonitu přes 30 cm dlouhé (Fišera a Püspöki, 1978), později, v letech 1985 – 2000, byly nalézány již jen agregáty menších velikostí. Aragonitové výplně žil do 1 cm mocnosti byly relativně časté. Bohužel brekciovitý charakter horniny a podrcení vzniklé při odstřelech znemožňovaly nálezy větších částí aragonitové žiloviny. Nejhojněji se žíly s fialovým aragonitem nacházely ve spodním patře. Bohužel toto patro se již od roku 1999 netěží a je v něm umístěn mobilní drtič a haldy nadrceného štěrku (stav v r. 2002). Ve vyšších partiích lomu jsou kalcitové žíly hojné, ovšem fialový aragonit v naprosté většině neobsahují. V souvislosti s deponováním aragonitu ze Všechlap ve sbírkách je potřeba zmínit, že na denním světle jeho fialová barva bledne, proto je vhodné vzorky uchovávat ve tmě (časopis Minerálu 3/04).