Popis

Dvojice sloupcovitých fialových a žlutých lesklých a ukončených krystalů aragonitu o délce až 13 cm z kamenolomu Všechlapy u Teplic. Vzorek je lepený. Nález z roku 2018.