Popis

Hřídelecká hůra je neovulkanitové těleso v podobě sopečné homole a správně se jmenuje Malá Horka (398 m n. m.). Nachází se na východním okraji obce Hřídelec a býval zde lom. Hornina se zde těžila do roku 1926, kdy byl lom po vytěžení bazaltoidních hornin opuštěn a stal se předmětem zájmu především mineralogů. Hřídelecká hůra je totiž mimořádně bohaté naleziště minerálů. Pěkné ukázky minerálů z Hřídelecké hůry jsou uloženy nejen v Národním muzeu v Praze, ale především v Novopacké klenotnici. Prostor lomu, navazující na obytná stavení, slouží jako skládka nejrůznějšího materiálu a odpadu, a to přesto, že lokalita je už od roku 1980 vyhlášena za zvláště chráněné území, dnes se statutem přírodní památka.

 Nejkrásnějším minerálem tady býval aragonit. Jeho medově žluté, dokonale vyvinuté krystaly, případně krystalové srůsty i agregáty patří k nejlepším ukázkám tohoto minerálu v České republice. Vzorek představuje klasickou ukázku bezbarvých až mírně nažloutlých krystalů aragonitu o velikosti okolo 1 cm, které narůstají na vulkanický matrix. Vzorek pochází z roku 1995 a je opatřen původní cedulkou.