Popis

Hrachovec je aragonit složený z kulovitých tělísek, která se svou velikostí podobají hrachu. Bývá většinou bělavé barvy a vzniká obalováním velice malých cizorodých zrníček, většinou písku, aragonitem.

Poměrně velká ukázka pisolitické formy aragonitu – hrachovce z Karlových Varů. Vzorek pochází pravděpodobně z 60 – 70 let. minulého století a největší „hrachy“ dosahují velikosti okolo 1 cm. Vzorek je seříznutý z obou stran, čímž krásně vyniká koncentrická stavba některých zrn a po obvodě zůstává přírodní. Velmi pěkná stará ukázka z klasické lokality.