Popis

Velký vzorek modrozeleného zeiringitu (část krápníku)

Tzv. ‚zeiringit‘ čili modrozeleně zbarvený aragonit. Jako zeiringit by se měl správně nazývat aragonit s inkluzemi aurichalcitu, avšak tento název se zažil i pro všechny ostatní aragonity takto zbarvené příměsí mědi