Popis

velmi bohatá stříbrná ruda ze slavné lokality, s krystaly argentitu do 6 mm, dole je velké červené zrno pyrargyritu