Popis

kůra arseniosideritu na limonitu, historický vzorek z typové lokality