Popis

Radiálně paprsčité agregáty bílých jehlicovitých krystalů artinitu, podložku tvoří serpentinit

Artinit je vzácný karbonát hořčíku a v ČR se našel pouze na jediné lokalitě

Vzorek z roku 2005