Popis

skupina ukončených sloupcovitých krystalů atakamitu to 5 mm v dutině, skupina má 2 x 1,5 cm