Popis

dobře vyvinuté krystaly atakamitu do 5 mm v dutině, takto vyvinuté krystaly jsou velmi vzácné