Popis

disky azuritu na jílovci, velmi vzácný případ primárního azuritu (všechny ostatní jsou z oxidační zóny)