Popis

Drúzy blankytně modrých krystalů barytu jsme v Maroku viděli poprvé v roce 2012. Jednalo se o žhavou novinku a přes veškerou snahu se nám podařilo zjistit jen to, že pocházejí odněkud ze severu země. Byl to i rok, kdy se objevily první kusy na světových burzách a přesto, že jejich kvalita ještě nebyla moc dobrá, cena byla už poměrně vysoká. V letech 2013 až 2014 se začaly objevovat další, už velmi pěkné vzorky a proto jsme se rozhodli lokalitu navštívit. V roce 2014 resp. 2015 jsme zde i pár dní strávili. Jak jsme viděli na místě, nálezy nepoškozených špičkových vzorků, zase nebyly až tak časté. Starý dobývací prostor představuje horu Jebel Ouichane. Tuto oblast popsal poprvé François Lietard v polovině sedmdesátých let minulého století. Z této doby také pocházela řada velmi pěkných vzorků, lokalita se však zdála po krátké době zcela vyčerpána. Celému tomuto rozsáhlému areálu vévodí řada lomů a podzemních děl včetně největšího lomu, který se nachází v blízkosti vrcholu hory. Baryty se nalézají v dutinách železitých rud, často velmi pevných a kompaktních. Proto je jejich ruční dobývání velmi obtížné a řada vzorků bývá zničena. Vybavení místních horníků je navíc velmi špatné a jen na jednom místě jsme viděli používat sbíječku poháněnou naftovým agregátem. Ani fotografování nemají moc rádi, resp. na nevítané návštěvníky nekoukají moc dobře a je potřeba velké diplomacie k navázání nějakých rozumných kontaktů. Lokalita bývá občas navštěvována i policií, což nebývá v Maroku až tak běžné a za nelegální kopání zde padají i pokuty, resp. spíše úplatky…….Špičkové vzorky mají transparentní modré krystaly 8 až 10 cm velké, ostře tabulkovité, často paralelně srostlé, s vynikajícím leskem. Část krystalů barytu může být někdy potažena černou limonitovou mineralizací. Cena kvalitních kusů se na trhu pohybuje od 500 euro za kus výše.

Nabízený vzorek jsem získal v roce 2015 od místních horníků. Tabulkovitě protažené krystaly mají velikost do 5,5 cm, jsou 2 mm silné, transparentní, blankytně modré, vysoce lesklé a téměř nepoškozené. Zachovala se i část železité horniny, tvořící podložku resp. podklad krystalů.

Pozn. Modrá barva barytu může být důsledkem porušení krystalové mřížky silným přírodním radioaktivním zářením, kdy dochází k vytlačení elektronů z oběžné dráhy atomu. Ty se pak pohybují ve volných mřížkových prostorách a pohlcují určité vlnové délky viditelné části světelného spektra. Některé baryty mohou vykazovat i fluorescenční a fosforescenční vlastnosti.