Popis

První vzorky z této oblasti se nalezly již v roce 1990, ale nevyvolaly žádnou zvláštní pozornost. Další kusy už pěkných barytů se objevily z hory Huarihuyn na mezinárodních burzách v roce 2005. Následujících deset let poskytuje toto naleziště v polymetalickém revíru Miraflores, skryté vysoko v Andách centrálního Peru, další atraktivní kusy. Horninové prostředí je tvořené křemenným monzonitem a žulou a je porušené řadou žilných a zlomových systémů často hydrotermálně mineralizovaných. Částečnou komplikací je horší dostupnost lokality, nadmořská výška téměř 2.900 m, špatné zacházení se vzorky ze strany horníků a málo obalového materiálu při transportu vzorků. Kosočtverečné krystaly barytu z malých dolů na Cerro Huarihuyn mohou být čiré, některé i namodralé či medově zlatožluté barvy, průhledné, skelného lesku, někdy se zřetelným zonálním vývojem, tence či tlustě tabulkovité, s ostrými zkosenými hranami.

Nabízený vzorek z roku 2015 tvoří nepoškozené volné i srostlé krystaly barytu na narůžovělém dolomitu. Krystaly rostou do prostoru i dutin, jsou téměř čtvercového tvaru, průhledné, skelně lesklé, medově žlutohnědé barvy, velikosti od jednoho do tří centimetrů. Jedná se o velmi pěknou a estetickou ukázku z dané lokality.