Popis

Drúzy blankytně modrých krystalů barytu jsme v Maroku viděli poprvé v roce 2012. Jednalo se o žhavou novinku a přes veškerou snahu se nám podařilo zjistit jen to, že pocházejí odněkud ze severu země. Byl to i rok, kdy se objevily první kusy na světových burzách a přesto, že jejich kvalita ještě nebyla moc dobrá, cena byla už poměrně vysoká. V letech 2013 až 2014 se začaly objevovat další, už velmi pěkné vzorky a proto jsme se rozhodli tuto lokalitu navštívit. V roce 2014 resp. 2015 jsme zde i pár dní strávili. Jak jsme viděli na místě, nálezy nepoškozených špičkových vzorků, zase nebyly až tak časté. Starý dobývací prostor představuje horu Jebel Ouichane. Tuto oblast popsal poprvé François Lietard v polovině sedmdesátých let minulého století. Z této doby také pocházela řada velmi pěkných vzorků, lokalita se však zdála po krátké době zcela vyčerpána. Celému tomuto rozsáhlému areálu vévodí řada lomů a podzemních děl včetně největšího lomu, který se nachází v blízkosti vrcholu hory. Baryty se nalézají v dutinách železitých rud, často velmi pevných a kompaktních. Proto je jejich ruční dobývání velmi obtížné a řada vzorků bývá zničena. Vybavení místních horníků je navíc velmi špatné a jen na jednom místě jsme viděli používat sbíječku poháněnou naftovým agregátem. Ani fotografování nemají moc rádi, resp. na nevítané návštěvníky nekoukají moc dobře a je potřeba velké diplomacie k navázání nějakých rozumných kontaktů. Lokalita bývá občas navštěvována i policií, což nebývá v Maroku až tak běžné a za nelegální kopání zde padají i pokuty, resp. spíše úplatky…….Špičkové vzorky mají transparentní modré krystaly 8 až 10 cm velké, ostře tabulkovité, často paralelně srostlé, s vynikajícím leskem. Část krystalů barytu může být někdy potažena černou limonitovou mineralizací. Cena kvalitních kusů se na trhu pohybuje od 500 euro za kus výše.

Nabízený vzorek tvoří srostlice protažených, lesklých, transparentních, blankytně modrých krystalů o velikosti do 4 cm, pokračujících i dále do dutiny, Jedná se o vzorek velmi dobře charakterizující lokalitu i horninové prostředí výskytu.

Pozn. Modrá barva barytu může být důsledkem porušení krystalové mřížky silným přírodním radioaktivním zářením, kdy dochází k vytlačení elektronů z oběžné dráhy atomu. Ty se pak pohybují ve volných mřížkových prostorách a pohlcují určité vlnové délky viditelné části světelného spektra. Některé baryty mohou vykazovat i fluorescenční a fosforescenční vlastnosti.