Popis

Perfektní vzorek barytu spolu s krychlemi fluoritu a křemene ze zaniklé lokality Běstvina o veliosti 11cm x 8,5cm.