Popis

pěkný historický vzorek barytu z Březohorského ložiska v Příbrami, velikost 25 x 20 x 15 mm