Popis

starý vzorek modře naběhlého berthieritu s křemenem a kalcitem