Popis

Vějíř sloupcovitých nazelenalých krystalů berylu zarostlých do křemene z „Živcového lomu“ v Krásně u Horního Slavkova. Na vzorku je i několik krystalů průhledných slabě namodralé barvy (goshenit). Délka krystalů berylu až 3 cm.