Popis

Větší vzorek berzelianitu z Bukova zarostlého v kalcitové žilovině. Částečně leptáno (asi do hloubky 2 mm).