Popis

Bohatý vzorek jehlicovitých krystalů vzácného betechtinitu

Džezkazgan je prakticky jediná lokalita pěkných sbírkových betechtinitů