Popis

pěkný sbírkový vzorek jehlicovitých krystalů boulangeritu v dutinách krušku z Příbrami – Březových Hor, velikost 60 x 45 x 35 mm, ideální by bylo osobní předání