Popis

velmi bohatý velký vzorek hnědých jehlic boulangeritu (ověřeno rentgenem) na kalcitu