Popis

velmi bohatý vzorek hnědých jehlic boulangeritu (ověřeno rentgenem) na kalcitu