Popis

Několik silně lesklých krystalů bournonitu do 1 cm na sideritu