Popis

tři černé krystaly brookitu do 1 cm na korodovaném křemeni ze slavné historické lokality