Popis

Hojné tabulovité hnědé krystaly catapleiitu (vzácný silikát Na a Zr)

Na vzorku spolu s černým egirínem

V ČR se catapleiit nenachází