Popis

Pěkný vzorek vzácného čermíkitu z typové lokality (popsaný zde v roce 1853)

Historický vzorek ze zaniklé lokality (od roku 1967 zatopena Nechranickou přehradou), kde se čermíkit nacházel v jílech hnědouhelné pánve