Popis

hnědé krystaly cerusitu do 1,8 cm na křemeni, na povrchu mají místy tenkou kůru pyromorfitu