Popis

drobné krystaly cerusitu na galenit limonitové podložce, mežica, slovinsko.