Popis

lesklé krychle do 8 mm, pseudomorfóza z nového nálezu na historické lokalitě, známé skoro 200 let. Dříve byly popisované jako pseudomorfóza po fluoritu, ale velmi pravděpodobně šlo o melanoflogit.