Popis

pěkný vzorek drobných kuličkovitých agregátů chalkosideritu z Krásna u Horního Slavkova, velikost vzorku 80 x 50 x 30 mm