Popis

Polokulovité agregáty zeleného chalkosideritu (izomorfní řada chalkosiderit-tyrkys) na puklině prokřemenělého greisenu. Chalkosiderit je i na spodní straně vzorku.

Vzorek pochází ze zaniklého greisenového lomu Vysoký kámen u Krásna u Horního Slavkova z roku 1990.