Popis

nekolik žlutých krystalů chryzoberylu do 7 mm na vláknitém sillimanitu z klasické lokality