Popis

stříbrný jemnozrnný clausthalit prorostlý s uraninitem, vzorek je silně radioaktivní