Popis

Velmi bohatý vzorek kulovitých agregátů vzácného cookeitu (silikát lithia), spolu s růžovofialovým lepidolitem a křemenem. Rok nálezu viz cedulka